Schoolraad

De schoolraad werd naar Vlaams decreet in 2004 opgericht en participeert in de werking van de school.

Als venster van de maatschappij, vandaar ook de vertegenwoordiging van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap, werken we samen met het schoolbestuur.
Het schoolbestuur is in onze schoolraad vertegenwoordigd door twee afgevaardigden en de directie, wat niet wettelijk bepaald is maar de werking vereenvoudigd.

De schoolraad moet advies uitbrengen naar het schoolbestuur inzake diverse onderwerpen, zoals:

 • studieaanbod
 • samenwerkingverbanden met andere scholen uit de scholengroep PRIZMA
 • het nascholingsbeleid
 • experimenten en projecten

Het schoolbestuur en de schoolraad overlegt over:

 • het schoolreglement en de aanpassingen
 • de bijdragelijst aan de ouders
 • het schoolwerkplan

De schoolraad dient mee te beslissen in:

 • de jaarplanning en kosten voor de buitenschoolse of bij school gepaard gaande activiteiten
 • bepaalde infrastructuurwerken
 • de aanwending van lestijden, uren en uren-leraar
 • het welzijn - en veiligheidsbeleid


De samenstelling van de schoolraad

Vertegenwoordiging van het schoolbestuur :

 • Mevr. Kristien Piccavet
 • Dhr. Filip Van der Haegen

Vertegenwoordiging van het personeel :

 • Mevr. Inge Houthoofd
 • Mevr. Evelien Wydaeghe (secretaris)
 • Mevr. Ruth Hauspie

Vertegenwoordiging van de ouders :

 • Mevr. Tine Verstraete
 • Mevr. Inge Six 
 • Mevr. Sofie Vanhecke (voorzitter)

Vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap :

 • Mevr. Lieve Vandenbussche
 • Dhr. Dirk Denys

Adviserend lid:

 • Mevr. Nele Windels