We communiceren met ouders via smartschool.

Via dit digitaal leerplatform kan u alle leerkrachten, zorgjuffen, secretariaat, ... vlot bereiken.

U vindt er ook het maandmenu, onze maandelijkse echo-nieuwsbrief, enz. op terug.

Ook via deze weg worden brieven en documenten verstuurd naar beide ouders.

Enkele weken na de start van het kind  krijgen ouders twee inlogcodes (één voor de moeder en één voor de vader), waarmee je op  http: // st .smartschool.be  kunt inloggen.

Meer info krijgt u via een aparte infobrief.

Brieven met een invulstrookje worden wel nog steeds meegegeven in de boekentas zodat deze ingevuld en ondertekend terug naar de klas kunnen meegegeven worden.