Veiligheid speelplaats vestiging 1

Aan de (groot)ouders van vestiging 1,
 

Graag vragen we jullie aandacht voor enkele afspraken i.v.m. VEILIGHEID OP DE SPEELPLAATS.
Door de unieke ligging in het centrum heeft vestiging De Stadsparel twee toegangen.
Voor de leerkrachten op de speelplaats betekent dit dat er twee toegangspunten zijn waar verhoogde aandacht is bij het bewaken. 

In een werkgroep (met ouders en leerkrachten) werd afgesproken om enkele afspraken te maken i.v.m. het brengen en ophalen van de kinderen.
Alle poorten zijn voorzien van sloten die door volwassenen kunnen bediend worden, maar niet door de kinderen.
Gelieve daarom deze poorten altijd dicht te doen en te vergrendelen om de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen.


 Brengen van de kinderen

Alle poorten worden zoals steeds geopend om 8.00 en 13.00

We vragen om de kinderen van de lagere school af te zetten aan de poort. Het is niet toegestaan om als ouder de speelplaats te betreden. Vanaf dit moment is uw kind onder toezicht van de leerkrachten.

De ouders van de kleuters mogen de speelplaats kort betreden om hun kleuter af te zetten bij de juf aan de poort van de kleuterspeelplaats. Deze ouders verlaten zo snel mogelijk de speelplaats. Het is niet toegestaan om te blijven staan op de speelplaats. Op die manier heeft de leerkracht een beter overzicht.

 


Ophalen van de kinderen

Ouders van de kinderen van de lagere afdeling wachten hun kinderen op aan de poort.

Bij het 2de belsignaal komt er een leerkracht de poort openen en de kinderen gaan hun ouders tegemoet. Pas op dat moment kunnen ook de ouders van de kleuters hun kind afhalen aan de poort van de kleuterspeelplaats. 

Een warme oproep aan alle (groot)ouders met de uitdrukkelijke vraag voor een positieve medewerking en het respecteren van de afspraken voor de veiligheid van alle kinderen.